Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Játék
FAQ
Jellemzők
Követelmények

Karakterek
Fajok
Skills
Perks
Traits
Attributes

Mágia
Tiltott művészet
Thought magic
Tribal magic
Divine magic

Világ
Történelem
Helyszínek
da Vinci naplója

Játékleírás
Harc
Frakciók
NPCk
Tárgyak

Háttérinfók
Chatlog
Q&A
Interjuhuk

Frakciók

A következő szervezetek tartják kezükben a hatalmat a modern napok Barcelonájában, de mondhatni, szinte Európa egészében. Ezek a csoportok, és a velük való kapcsolat kritikusnak bizonyul a Lionheart világában való kalandozás során.

A fő frakciók mellett persze az ember még kapcsolatba kerülhet más, kisebb csoportosulásokkal is, sőt, megsértheti ezeknek bizonyos érdekeit, mindez azonban a játék szempontjából nem olyan jelentős fontosságú az alábbiak mellett..

A Templomosok Rendje és az Inkvizíció egyaránt játszható frakció, és a játék által lefestett Európában mindkettő nagyhatalomnak számít. Bár vannak bizonyos egyezőségek a valóságos történelmi szervezetekkel, a játékban mégis jelentősen megváltoztatták őket. Először is, az Inkvizíció (a valódi Inkvizíció) elborult, vakbuzgó tevékenységével meglehetősen keserű és véres nyomot hagyott a történelem lapjain. A Lionheart világában az Inkvizíció igazi mágikus kreatúrák, és igazán gonosz szörnyek ellen harcol. Az ördögűzés valóban elűzi a démonokat. Emiatt aztán meglehetősen kemény módszereiket azzal magyarázzák, hogy mindezt az emberek érdekében teszik.

Még napjainkban is van néhány összeesküvés elmélet, amely szerint a Templomos Lovagok eldugott titkos kriptákban számos szent ereklyét őriznek, mint például a Grál, vagy Kereszt. Míg nálunk a történelemnek kell bizonyítania ezeket a teóriákat, a Lionheartban a Lovagok valóban ezeknek a nagy hatalommal bíró ereklyéknek a gondnokai. Az Inkvizícióval szövetségre lépve a Templomos Rend a fény bátor védelmezője a sötétség által szorongatott világban.
Nos, mindez feltehetőleg rendben van azoknak az embereknek, akik egy vallásos szerzetes, vagy egy nemes lovag szerepét szeretnék kijátszani. De mi van azokkal, akik valami sunnyogó, varázshasználó, eretnek varázslót kedvelnek inkább? Ha valaki a mágia mestereit keresi, talál egy kis kibúvót, mégpedig a törvényen kívüli Hordozók személyében, kik a legendás mágikus mennyországban, La Calle Perdida-ban rejtőzködnek. Az Elveszett Utcaként is ismert hely féltve őrzött titok már sok-sok éve, egy azok közül, melyet az Inkvizíció fáradhatatlanul próbál kisajtolni az elfogott eretnekekből kínzókamrái mélyén.

Attól függően, hogy milyen frakciót is választasz, bizonyos küldetések, feladatok teljesítésekor frakció specifikus perkeket vehetsz fel. Ezeket frakciófeletti (uber faction) képességeknek hívjuk, és meglehetősen megérdemelt jutalmat jelentenek egy hosszú, kalandos nap után. E különleges képességek további mágikus képességekkel, és egyéb fizikai bonuszokkal ruházzák fel a karaktert.. A frakció perkeknek három szintje van.

Az alábbi szövegek enyhén szólva is spoilernek tekintendőek, ezért mindenki a saját érdekeinek megfelelően olvassa el!!!Az Inkvizíció

Az Úr 1231. évében alapították a szellemek, a mágia, és ezek fertőző nyomainak elpusztítására, harcosok, bírák, és a papság rendje. Egyaránt rettegett és nagyra becsült a hétköznapi emberek körében, bár meg kell jegyezni, hogy az Inkvizíció meglehetősen durva módszerekkel dolgozik. Álszent módon az Inkvizíció maga is él az Isteni mágia eszközeivel, hogy kíméletlenül felkutasson és bebörtönözzön bármit, amit mágia érintett meg. E lényeket igen gyakran megölik, rendszerint megkínozzák, s a szabadulás minden reménye nélkül fogva tartják őket.

Rangok, perkek az Inkvizíción belül..

Acolyte - Tanonc
Sokan, beleértve azokat is, kik az Egyház titkait őrzik, s a hatalom birtokosai észrevették az Egyház irányába tanúsított jámborságodat és elkötelezettségedet. Elvállalják, hogy megkezdik bevezetésedet a vallási misztériumokba, s futó pillantást engedélyeznek hatalmukba, mikoron képességeidet kissé feljavítják, hogy azzal segítsék küldetéseidet. Az azonnali szellemi vezetés következtében nyersz +5 módosítót pusztakezes harci jártasságodra, nyersz +5 életpontot (a maximumhoz), s megnövelik faggyal, elektromossággal és tűzzel szembeni ellenállásodat 5%-kal.

Hallowed - Felszentelt
Sötét árnyak léptek az Inkvizíció mélyére, s folyamatos eltökéltséged egyiküket leleplezi. Az Inkvizíció egy titkos szektája, teljes mágiahasználattal felvértezve, portált nyit számodra belső szentélyeibe. Titoktartási fogadalmat teszel, s kiterjesztik képességeidet, hogy segíthesd az Inkvizíciót ezekben a nehéz időkben is. Nyersz +1 módosítót karizmádhoz (CH), +5 módosítót pusztakezes harci jártasságodra, s megnövelik faggyal, elektromossággal és tűzzel szembeni ellenállásodat 5%-kal.

Inquisitor - Inkvizítor
Mélyen gyökerező önfeláldozásod, jámborságod és lojalitásod a Szent Szék előtt meggyőzte tanítóidat, hogy mutassák meg neked a belső szertartások és rituálék legutolsó részét is, mellyel végük Inkvizítorrá válsz. E titkos tanításnak, és közvetlen szellemi kapcsolatnak köszönhetően nyersz +1 módosítót észlelésedhez (PE), +5 módosítót pusztakezes harci jártasságodra, +1 skill pontot szintlépéseknél, és megnövelik faggyal, elektromossággal és tűzzel szembeni ellenállásodat 5%-kal.
VisszaTemplomos Lovagok

Az Oroszlános Rend egy különleges szekta a Templomos Lovagok Rendjén belül, amelynek fő célja, hogy a nyugat szent ereklyéit védelmezze. A Rend tagjai azoknak a lovagoknak a leszármazottai, kik Oroszlánszívű Richard mellett harcoltak, és meglehetősen ritkán hívnak meg külsősöket, hogy tanút adjanak hihetetlen hitükről és az ügyük melletti elkötelezettségükről. A Templomos Lovagok nem használhatnak a mágiát.

Rangok, perkek a Templomos Renden belül..

Squire - Apród
A Templomosok elismerték istenadta tehetségedet és ügyükkel kapcsolatos elkötelezettségedet. Éppen ezért erejük egy részét rád testálják, hogy fejlődéseddel segítsd őket céljaik elérésében. Az egykezes közelharci, kétkezes közelharci és távolsági fegyver használ készséges +4 módosítót kap, és nyersz +5 életpontot (a maximális értékhez).

Warden Knight - Vigyázó Lovag
Mivel küldetéseid sikeres teljesítésével további tanúbizonyságát tetted az igazság és a becsület iránti elkötelezettségednek a Templomosok a különleges Vigyázó Lovag címet adták neked. Nyersz +1 módosítót állóképességedhez (EN), a gyógyulási rátád +1 megnő, és egykezes közelharci, kétkezes közelharci és távolsági fegyver használ készséges +4 módosítót kap.

Paladin - Szent Lovag
Országszerte ismerik elkötelezettségedet és a Templomosoknak tett szolgálataidat. A Tanács összeült, s úgy határozott, hogy méltó vagy a legnagyobb kiváltságra. Azonnal nyersz +1 módosítót erődhöz, a Gyógyító Varázslatokhoz nyersz +15 készség módosítót, és egykezes közelharci, kétkezes közelharci és távolsági fegyver használ készséges +4 módosítót kap.
VisszaA Hordozók

Hordozóként ismertek azok, akik úgy vélekednek, a mágia az emberiség javulására szolgálhat. Titkos helyeken gyűlnek össze, segítenek az Inkvizíció rabjainak a szökésben, és készülnek arra a napra, mikor a világ ismét kész elfogadni őket.

Még jóval azelőtt, hogy az Inkvizíció feltételezhetően szinte egész Európa felett megszerezte az irányítást, a Hordozók együtt osztoztak a hatalmon a Templomos Lovagokkal, és Oroszlánszívű Richarddal. Mágiájuk megóvta a civilizált városokat a sötétség hordáitól. Sajnálatos módon a Hordozók egy kisebb csoportja nem tudott ellenállni a hatalom csábításának, és s Spanyolország egy nagyobb része felett megszerezte az irányítást. Növekvő erejüktől félve az Inkvizíció saját erőit összegyűjtve a Hordozók ellen fordult, belekezdve a véres Rekonkvisztába. A harc sok éven át elhúzódott, de 1275-re a Hordozókat a föld alá szorították vissza. Legyőzve és gyűlöltetve a Hordozók már sohasem szerezhették vissza elveszett hatalmukat.

Napjainkban (az Úr 1588. évében) a Hordozók még mindig az árnyak között rejtőznek el az Inkvizíció elől. Bár legtöbb testvére már régen La Calle Perdida felé vette az irányt, Galileo Galilei visszautasította hogy elrejtse hatalmát a nyilvánosság elől, s a mágia eszközeit, használatát inkább a tudomány szolgálatába állította. A mágia nyilvános használatáért s hogy azt a kozmosz további tanulmányozására fordította, az Inkvizíció letartóztatta és kihallgatásra ítélte. Csak kevesen ismerik Galileo sorsát, de sokan hiszik, hogy még mindig fogva tartják az Inkvizíció sötét kamráinak egyikében, melyeket a Rend legbűnösebb foglyainak tart fenn.

A Hordozók elsődleges célja, hogy talpon maradjanak egy ellenséges világban. Minden nélkülözés, és üldöztetés ellenére a Hordozók még mindig annak keresik a módját, hogyan használhatnák hatalmukat az emberiség megsegítésére, a sötétség hordái ellen, még akkor is, ha a tisztavérű emberek nem igazán akarják a segítségüket.

Rangok, perkek a Hordozókon belül..

Apprentice Wielder - Hordozó tanonc Befogadtak a Hordozók, az eretnek száműzöttek titkos társadalmába, azok közé, akik a torz mágiát magukénak tekintik. Hogy felkészítsen a jövőbeni szenvedéseidre, és azokra az előítéletekre, melyeket majd Hordozóként el kell viselned, mestered állandó bűbájt idézet rád, mely további hatalommal ruház fel. A hideg, elektromos, és tűzsebzésed +4 módosítót kap, és életerőd is megnő +5 ponttal (ez a maximális életerő növelését jelenti).

Wielder - Hordozó
Mestered kitesz téged a La Calle Perdida kiszámíthatatlan mágikus áramlatainak. Ez a különleges élmény megváltoztat, és gyarapítja bizonyos képességeidet. A hideg, elektromos, és tűzsebzésed +8 módosítót kap, és életerőd is megnő +10 ponttal (ez a maximális életerő növelését jelenti), a védelmed, páncélzatosztályod is javul (+4 módosító), és az intelligenciád is fejlődik (+1 módosító).

High Wielder - Fő Hordozó
A misztikus Utak Kristályának mindegyikét megérintetted, s ezzel egy olyan ősi vonalat érintettél meg, melyet csak néhány Hordozó képes megérteni vagy és felfogni. A hatalmas Földkígyó energiája járja át testedet, mely összehangolódik ezzel a hatalommal. A hideg, elektromos, és tűzsebzésed +12 módosítót kap, és életerőd is megnő +15 ponttal (ez a maximális életerő növelését jelenti), a védelmed, páncélzatosztályod is javul (+8 módosító). Hogy elméd összehangoltad ezzel a vonallal, nyersz +1 módosítót karizma (CH) és intelligencia (IN) értékeidhez.
VisszaSzaladin Rendje

E tiszteletreméltó lovagrend magától, a legendás mohamedán vezértől, Szaladintól származtatja magát, aki Richard király oldalán harcolt az Acre-i Csatában. Szaladin Rendjének harcos szerzetesei megfogadták, hogy megvédik a kelet relikviáit a gonosz erőitől. A Templomos Lovagoktól eltérően Szaladin Rendjének engedélyezett a mágia használata. Bár az Inkvizíció helyteleníti a mágia használatát, és Szaladin Rendjét pogány eretnekek csoportjának tekinti, tiszteletben tartják az ősi egyezséget, és nem üldözik őket. (A játékban ez végül nem lett játszható frakció, csak küldetéseket teljesíthetünk számukra, melyekkel végül elnyerhetjük a Favored One megtisztelő címet.. )

Rangok, perkek a Szaladin Rendjén belül.. (inaktívak a játékon belül, just for fun információ)

Blessed - Áldott
Nehéz Szaladin Lovagjait ily távol a szülőföldtől megfelelően szolgálni, de te arra gondoltál, túllépsz ezen az akadályon. Önfeláldozásod nem kerüli el a megfelelő emberek figyelmét, s az a döntés születik, hogy olyan ajándékot kapsz, ami segít majd küldetéseid véghezvitelében. A teherviselő képességed +10 módosítót kap, s mind az egykezes, mind a kétkezes közelharci jártasságodhoz nyersz +6 módosítót.

Exalted - Emelkedett
Az Egyetlen Igaz Hatalom nevében tett folyamatos áldozathozatalodnak köszönhetően, melyet a küldetéseid teljesítése közben mutatsz meg, Szaladin Rendje ezzel a különleges címmel ruház fel. A karaktered nyer +1 módosítót állóképességéhez (EN). Minden közelharci fegyvered 5%-kal több sebzést okoz, mint előtte, mind az egykezes, mind a kétkezes közelharci készségedhez nyersz +3 skill pontot, és ha a karakter rendelkezik az Élőholt űzés varázslattal, nyer ebben a varázslat ágban 12 készség pontot.

Aswaran
E környék Lovagjainak gyülekezetét meglehetősen lenyűgözte Szaladinnak tett szolgálataid sora, s úgy határoztak, hogy rádtestálják azt a mágikus tréninget és titkos tudást, ami ahhoz szükséges, hogy az elithez tartozz. E mágikus segítség +1 módosítót ad állóképességéhez (EN), nyersz +10 módosítót tehercipelő képességedhez, s mind az egykezes, mind a kétkezes közelharci készségedhez nyersz +4 skill pontot.
Vissza


Fordította / írta: Kwish
2003.09.16.