Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Játék
FAQ
Jellemzők
Követelmények

Karakterek
Fajok
Skills
Perks
Traits
Attributes

Mágia
Tiltott művészet
Thought magic
Tribal magic
Divine magic

Világ
Történelem
Helyszínek
da Vinci naplója

Játékleírás
Harc
Frakciók
NPCk
Tárgyak

Háttérinfók
Chatlog
Q&A
Interjuhuk

Divine Magic - Isteni mágia


Az isteni mágia diszciplína szellemi forrásból nyeri az erejét, s varázslatai legtöbbje magára a varázshasználóra hat..

Az Isteni mágia varázslat ágai a következők:


Divine Favor Spell Branch - Isteni kegy varázslat ág (DFSB)
Ezeknek a varázslatoknak a megidézése nagy szellemi erővel ruházza fel a varázshasználót. Az ide sorolható varázslatok élesebbé tehetik a kardot, biztosabbá a kezet, de akár megidézhetnek egy nagy erővel bíró szellemlovagot is.

Divine Might - Isteni Erő
A varázslat mennyei energiákat hív segítségül, hogy növelje a varázshasználó közelharci sebzését, majd később, magasabb szinten egy bizonyos hatókörön belül minden barátságos karakterre is hat. Alapesetben a varázslat csak az idézője ütéseinek ad egy bizonyos mennyiségű extra sebzést. Ha több skill pontot osztasz erre a varázslat ágra e spell a szövetségeseknek is ad sebzés bonuszt. Magasabb képzettség szinten a varázslat a varázshasználó erejét is megnöveli átmenetileg, de ez a növekedés nem halmozódhat más egyéb időszakos erőnövelő hatásokkal. Ha valaki további skill pontokat ad a DFSB-ra, a varázslat időtartama is nő.

Blessed Aim - Áldott cél
A varázslat isteni energiát idéz meg, amely biztosabbá teszi a kezet, és fejleszti a célzást, növelve a varázshasználó esetében az ütés valószínűségét, amennyiben fizikai (közelharci, vagy távolsági) fegyvereket használ. Alapesetben időszakosan megnöveli minden fegyverhasználati, valamint a pusztakezes harci készséget. A hatás kezdetben csak rövid ideig tart, de ha a karakter tovább növeli a DFSB skill pontjait, a varázslat hatóideje is nő.

Greater Sight - Szélesebb látószög
Ez a hatalmas varázslat lehetővé teszi, hogy a varázshasználó kapcsolatba lépjen a területen található szellemekkel, s így tudatosabban tud dönteni, s előrelátóbb is lesz. A varázslat átmenetileg megnöveli a varázshasználó észlelését (PE), s ahogy a varázs fejlődik, növeli a Csapda és rejtekajtó keresés képzettséget is. Ha a DFSB-ra elköltött skill pontok száma nő, a varázslat hatékonysága, és időtartama is megnő.

Divine Power - Isteni hatalom
Csak néhány halandó képes azt a félelmetes őrjöngést megtestesíteni, melyet az Isteni hatalom varázslat idéz elő. A varázslat iszonyatos energiákat idéz meg a mennyekből, amelyek átmenetileg megnövelik a karakter erejét. Ahogy a varázslat fejlődik, átmeneti bonuszt ad az állóképesség (EN) értékének is. Ha valaki még több pontot költ el a DFSB-ra, a varázslat időtartama is javul.

Spiritual Knight - Szellemlovag
A sötét időkben a bölcs varázshasználók a fény bajnokát idézik meg, hogy harcoljon értük. A Szellemlovag varázslattal egy nagy harcost lehet megidézni az ősi időkből, aki aztán a karakter oldalán harcol. A szellemlovag kötelességtudóan engedelmeskedik, s minden ellenféllel harcba kél. A varázslat fejlődésével egyre hatalmasabb lovagot lehet megidézni, aki nagyobb életerővel rendelkezik, s az ellenfeleknek is nagyobb sebzést okoz. A lovag szellemi kapcsolata meglehetősen törékeny, így pár perc elteltével vissza kell térnie az otthonául szolgáló létsíkra.

(Vissza)
Smite Spell Branch - Lesújtás varázslat ág (SSB)
A Lesújtás varázslat ág a mennyek szörnyű haragját idézi ellenfeledre, vagy éppen egy csapat ellenfélre.

Weaken Enemies - Ellenfelek gyengítése
Ez a gonosz varázslat alapjaiban gyengíti meg ellenfeleid életerejét, és vállalkozó szellemét, meggyengítve erejüket és eltökéltségüket. A spell csökkenti a varázsló meghatározott körzetében álló, legfeljebb négy ellenfél erejét, AC-jét, valamint az ütés sikerének valószínűségét. A varázslat hatóköre úgy nő, ahogy további skill pontokat költesz az SSB-re.

Cripple Enemies - Ellenfelek megnyomorítása
A varázslat megidéz egy láthatatlan isteni kezet, ami marokra fogja az ellenfeleket a varázshasználótól való bizonyos távolságon belül. Amint a varázslat működésbe lép, a kéz összeszorítja az ellenfeleket, masszív zúzó (crushing) sebzést okozva nekik, csökkentve azt a sebzést is, amelyet okozhatnak. Az SSB fejlesztésével a varázslat hatóköre, valamint az okozott zúzó sebzés mértéke nő.

Celestial Smite - Mennyei csapás
A varázslat kimondásakor a varázsló az isteni lénytől szent energiát von el, s egyetlen ellenfél ellen fordíthatja. Magasabb képzetség szinten a varázslat rövid időre meg is béníthatja az áldozatot. Ha valaki még tovább fejleszti a SSB drámaian megnövelheti az ellenfélnek okozott sebzését.

Exorcism - Ördögűzés
Az ördögűzés varázslattal egy nagy erejű isteni erőt szólít magához a varázshasználó, amely megpróbálja kirántani a szellemet áldozatának testéből. A szent Inkvizítorok arra használják ezt a varázslatot, hogy kiűzzék a démonokat az általuk uralt testből, vagy hogy sérüléseket okozzanak az olyan természetellenes teremtményeknek, mint például az élőholtak. Az ördögűzéstől a varázshasználó egy bizonyos körzetében minden ellenfél komoly zúzó (crushing) sebzést szenved el. Ha élőholtak vannak a varázslat hatókörében, meg van az esélye annak, hogy azonnal megsemmisüljenek. Ha az SSB tovább fejlődik, a varázslat hatóköre, az okozott sebzés nagysága, illetve az élőholtak megsemmisítésének esélye egyaránt növekszik.

Righteous Fury - Igaz őrjöngés
Ezzel a félelmetes varázslattal átmenti időre feltöltheted magad tiszta szent energiával, melynek eredményeképp a karakter átalakul egy bosszúálló isteni szellemmé. A varázslat a varázshasználó környezetében minden ellenfélnek azonnal zúzó sebzést okoz. A spell hatása még egy bizonyos ideig megmarad, változó eredménnyel gyógyítva a karaktert, ha továbbfolytatja a harcot. Ha valaki tovább növeli a SBB adott skill pontok számát a varázslat hatékonysága nő.

(Vissza)
Fortitude Spell Branch - Állhatatosság varázslat ág (FSB)

E varázslatok segítségével a varázshasználó isteni erőt szólít magához, melynek segítségével megerősítheti állóképességét, meggyógyíthatja magát, vagy éppen felruházhatja magát a fizikai sérülésekkel szembeni ellenállással.

Healing - Gyógyítás
A varázslattal a varázshasználó erősítő (restorative) energiákat hív segítségül egy isteni lénytől. A varázslat megidézésekor egy bizonyos hatókörön belül a varázshasználó és társai is gyógyulnak egy kicsit. Az FSB fejlesztésével a gyógyítás mértéke és a varázslat hatóköre is nő.

Purify Body - A test megtisztítása
A varázslat megtisztítja a testet, és növeli a fertőzésekkel, valamint a mérgekkel szembeni ellenállást. Arra is meg van az esély, hogy a hosszabb lefolyású mérge, illetve fertőzések hatásait is meggyógyítja a spell. Ha további skill pontokat költünk el a FSP-re, a gyógyítás mértéke, valamint a varázslat hatóköre is növekszik (ez itt biztos hibás).

Resist Elements - Elemekkel szembeni ellenállás
Alacsonyabb szinten a varázslat a tűzsebzés ellen nyújt védelmet. A FSB fejlesztése esetén a karakter védelmet nyer a fagy sebzéssel szemben is. További skill pontok elköltése esetén a varázslat hatékonysága is nő.

Divine Assistance - Isteni segítség
Alacsonyabb szinten a varázslat a varázshasználó egy meghatározott körzetében minden barátságos karakternél növeli a sebződés határértéket (threshold) mindenféle sebzés esetében, kivéve a zúzó (crushing) és vágó (slashing) sebzéseket. Magasabb szinten a határérték jobban nő, és a páncélzatosztály is javul. Még magasabb szinten a zúzó és vágó ellenállás is nő, sőt, átmenetileg a mana kapacitás is emelkedik. A FSP további fejlesztésének eredményeképp a varázslat hatékonysága még kiemelkedőbb lesz.

Greater Resistance - Fejlesztett ellenállás
Ez a védő varázslat a varázshasználó egy bizonyos körzetén belül neki, és társainak egyaránt növeli mindenféle ellenállását. A varázslat a savakkal, tűzzel, mérgekkel, és elektromos sebzéssel szembeni nyújt ellenállást. Az FSB fejlesztése esetén a varázslat hatékonysága nő.

(Vissza)
Protective Spell Branch - Védő varázslat ág (PSB)
Az idesorolható varázslatok egy isteni köpenyegbe burkolják a varázshasználót, megvédve őt, és biztonságot nyújtva a varázslat időtartama alatt.

Aid - Segítség
A spell növeli a varázshasználó AC-jét. Magasabb szinten az életerőt is növeli. A PSB további fejlesztése esetén a varázslat hatékonysága emelkedik.

Physical Aura - Fizikai aura
A varázslat megidéz a varázshasználó körül egy aurát, amely visszaveri a fizikai sebzéseket. A fizikai aura növeli a közelharci és távolsági fizikai fegyverek okozta sebzésekkel szembeni ellenállásokat. A PSB fejlesztésével a varázslat hatékonysága is javul.

Holy Fire - Szent tűz
Az igazság perzselő tüzét irányítva a varázshasználót egy nagy erejű, mágikus tűzgyűrű veszi körül. A szent tűz követi mindenhová a karakter és megégeti az ellenfeleit. A varázslat fejlesztése a varázslat hatékonyságát növeli.

Mana shield - Mana pajzs
A mana pajzs lehetővé teszi, hogy belső mágikus energia tartalékaidat használd fel, mint egy védelmi eszközt, hogy megőrizd teljes életerődet. Ez a pajzs megosztja a karakternek bármilyen forrásból okozott sebzést a mana pool-ja (a rendelkezésére álló mana mennyiség), valamint az életerő pontjai között. Alacsonyabb szinten több életerő pont veszik el, mint mana pont. A képzettség fejlesztésével fokozatosan növelni lehet ezt az arányt, míg minden sebzést egyenlő módon lehet megosztani az életerő, és a mana mennyisége között.

(Vissza)
Fordította / írta: Kwish
2003.09.03.