Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Játék
FAQ
Jellemzők
Követelmények

Karakterek
Fajok
Skills
Perks
Traits
Attributes

Mágia
Tiltott művészet
Thought magic
Tribal magic
Divine magic

Világ
Történelem
Helyszínek
da Vinci naplója

Játékleírás
Harc
Frakciók
NPCk
Tárgyak

Háttérinfók
Chatlog
Q&A
Interjuhuk

Tribal Magic - Törzsi mágia


E mágia ág erejét a Föld felébredéséből nyeri, ahogy a sziklák, a fák, és a maga a természetes környezet is visszasugározza a Szakadás során nyert mágikus energiát.

A Törzsi mágia varázslat ágai a következők:


Nekromancy - Nekromancia varázslat ág (NSB)
A nekromancia sötét, tiltott művészetét csak azok a félelmet nem ismerő mágusok gyakorolhatják, kik voltak olyan merészek, hogy szabadjára engedjék. A mágia ág varázslatai lehetővé teszik a varázshasználónak, hogy a síron túlról idézzen meg segítő társakat.

Raise Undead - Élőholt támasztás
Aki a nekromancia tiltott tudományát követi, először is azt tanulja meg, hogyan kell egy halottat életre kelteni, és irányítás alá vonni. E varázslattal a varázsló életre hív egy élettelen testet, egy öntudatlan, élőholt szolgát kreálva. Az életre keltett hulla néhány percig hűségesen szolgálja majd megidézőjét, míg a nekromanta energia el nem tűnik, s az élőholt visszatérhet a földbe. Elsőként a varázsló egy zombit tud majd idézni, de ha valaki még több képzettség pontot tesz a NSB-ra, egyre erősebb élőholtakat is megidézhet.

Raise Enemy - Ellenfél feltámasztása
A varázslattal a varázshasználó saját szellemi energiáját plántálhatja bármely holttestbe, átmenetileg visszahozva azt az életbe. A varázsló persze nem képes sokáig fenntartani ezt a kapcsolatot, így a feltámasztott ellenfél csak néhány percre tér vissza az életbe. A feltámasztott lény a valóéletben bír életerejének, és sebző képességének csak töredékével rendelkezik. Ha valaki fejleszti a NSN készséget a feltámasztott ellenfél egyre inkább hasonlatos lesz korábbi énjéhez (életerő, és sebző képesség tekintetében).

Vampire - Vámpír
E szörnyű varázs megidézésével a varázsló a legendás vámpír szomját és erejét nyeri el. Minden sikeres közelharci ütéssel a célpont áldozat életerejének egy részét elnyeri a varázsló. E varázslat segítségével nem vonhatod el az életenergiát távolsági fegyverekkel. A NSB erősítésével a varázslat hatékonysága is javul.

Undead Energy - Élőholt energia
Megérintve a negatív energia sötét síkját, megnövelheted megidézett élőholt teremtményeid erejét. E varázslatot alkalmazva valamely megidézett élőholt szörnyetegen megnöveli annak életerejét, és sebző képességét. Magasabb szinten növeli a tűz, sav, és elektromos ellenállásukat is. A NSB erejét növelve javul a varázslat hatékonysága és időtartama.

Corpse Bomb - Hulla bomba
Ez az egyik legpusztítóbb varázslat, melynek segítségével olyan óriási energia mennyiséget képes egy élőholtba plántálni, hogy test végül felrobban. A robbanás különféleképp sebzi a hatókörön belül álló ellenfeleket. Magasabb szinten annak is meg van az esélye, hogy a hulla bomba robbanása megmérgezi a hatókörön belüli ellenfeleket. Magasabb NSB szinten a varázslat hatékonysága javul.

(Vissza)


Nature's Fury - Természet Dühe varázslat ág (NFSB)
A karmok és fogak világában a természet nem zöld, hanem vérvörös, ahogy azt maximálisan tükrözi ennek a varázslat ágnak a varázslatai is.

Feral Lash - Vadállati ostor
Hogy megbüntesse azokat, akik ártanak neked, e varázslat a támadó által okozott sebzés egy részét okozza a támadónak. A varázslat részben megvéd minden fizikai támadástól, beleértve a zúzó (crushing), vágó (slashing), és szúró (piercing) sebzést, de nincs semmilyen hatása az egyéb sebzésekre (mint pl. a mérgezés, fertőzés, elektromos sebződés). A NFSB fejlesztése esetén e varázslat időtartama és hatékonysága is javul.

Nature's Balance - A Természet egyensúlya
Annak a harcosnak, aki szereti magát egy kicsit a mágia művészetébe is beleártani, nem ajánlott hibásan felmérnie ennek az egyszerű kis varázslatnak a hatóerejét. E varázslat megnöveli azt a sebzést, melyet a célpont lény fizikai sebzésekből szerzett (zúzó, szúró, sebző), a többi sebzésre nincs hazással. A NFSB fejlesztésével e varázslat időtartama és hatékonysága is javul.

Monster Summoning - Szörnyidézés
Az idéző varázslók arra használják ezt a varázslatot, hogy azonnal magukhoz transzportáljanak egy lényt. A megidézett lény néhány percig a varázslót végi, majd visszatér oda, ahonnan érkezett. Először csak gyengébb állatokat lehet e varázslattal segítségül hívni, de később (a NFSB fejlesztésének köszönhetően) igazán erős szörnyeket is.

Shaman's Eye - A sámán szeme
E varázslat egy mágikus szemet idéz meg, amely a megadott helyre utazik, s felderíti azt, anélkül, hogy kockáztatná a leleplezést. A szem megidézésével az eddig sötét területek (fog of war) is láthatóvá válnak, amerre csak elhalad, így láthatóvá válnak az eddig rejtett dolgok. A szem eltűnik, ha a varázslat hatóideje letelik. A varázslat hatékonysága a NFSB fejlesztésével emelkedik.

Insect Plague - Rovarfelhő
Az ellenfél fejére nem is idézhető nagyobb átok, mint a rovarfelhő. Ez a szörnyű varázslat egy rovarfelhőt szabadít el, amely a célpont terület körül rajzik, szúrva és csípve minden ellenfelet, amely a hatókörén belül van. Magasabb szinten arra is van esély, hogy a rovarfelhő megmérgezi a belékeveredett áldozatokat. A NFSB fejlesztésével e varázslat időtartama és hatékonysága is javul.

(Vissza)


Domination Spell Branch - Uralom varázslat ág (DSB)
E varázslat ág varázslatai hatalmat adnak mások elméje felett.

Slow - Lassítás
A varázslattal feltöltöd a területet valamilyen mágikus anyag láthatatlan, vékony szálaival, melyek megakadályozza a közelben levő ellenfelek mozgását. Miután a varázslat hatni kezd, azok, akik a hatókörébe kerültek a varázs hatóideje alatt lassabban fognak mozogni, mint korábban. Nincs maximalizálva a hatása alá vonható ellenfelek száma, de több Slow varázslat hatása nem adódik össze. A DSB fejlesztésével a varázslat időtartama, területe, és a lassítható ellenfelek száma emelkedik (akkor most mégis van max. szám?)

Discord - Viszálykodás
A viszály varázs ereje az a képessége, hogy káoszt, és zavart kelt az ellenfél sorai között. A varázslat alkalmazása esetén megvan az esélye, hogy egy véletlenszerűen kiválasztásra kerülő ellenség a csoporton belül korábbi társai ellen fordul, és a játékos karakter oldalán száll harcba. A varázslat mindenképp megsebzi a célpont lényt, akár működik a viszály ereje, akár nem. A DSB fejlesztésének eredményeképp az okozott sebzés nagysága, és annak valószínűsége, hogy a viszály ereje működésbe lép, megnő.

Sleep - Altatás
Az Altatás varázslat megidézésével esély van arra, hogy a játékos karakter egy meghatározott nagyságú környezetében elhelyezkedő ellenfelek elalszanak egy kis időre. A hatása alá került lények minden segítség nélkül a földre esnek, s ott is maradnak, mindaddig, míg a varázslat hat. E varázs csak azokat a lényeket befolyásolja, melyek rendelkeznek elmével (így pl. az élőholtakra nem hat). A DSB fejlesztésével a mágikus álom időtartama, és az ellenfelek befolyásolásának esélye nő.

Dominate - Uralom
Az Uralom varázs megpróbál elbájolni egy véletlenszerűen kiválasztott ellenfelet a varázslat hatóköréből. Ha a varázslat sikeres, az elbájolt lény úgy követi a játékos karaktert, mint a kísérője, követve bárhová, és megvédve őt mindenkivel szemben, aki csak ártani akar neki (mindaddig persze, míg a varázslat hat. Az idő múltával persze a varázslat hatása elvész, s a korábban uralt lény feltehetőleg bosszúra éhesen tér magához a mágikus elnyomás alól. A varázs csak olyan lényekre hat, amelyek rendelkeznek elmével (így pl. az élőholtakra nem). A DSB fejlesztésével a varázslat hatóideje, és hatékonysága is javul.

(Vissza)


Protective Spell Branch - Védő varázslat ág (TrPB)
A törzsi mágia védővarázslatai olyan óvatossá és gyanakvóvá teszik az embert, mint a róka, vagy épp olyan durvává, és ellenállóvá, mint a rinocérosz?

Absorb Spirit - Szellemi energia elnyelése
Csak néhány erős varázsló tudja, hogy a legtöbb dologban energia rejtőzik. Még a pár pillanattal korábban legyilkolt lényekben is fellelhető egy kis maradék spirituális energia. A varázs megidézése lehetővé teszi a varázsló számára, hogy kinyerje az elhullott áldozatokból a bennük maradt szellemi energiát, és azt gyógyító erővé alakítsa át. A TrPSB fejlesztésével az áldozatokból nyert gyógyító energia mértéke nő.

Shroud of Darkness - A Sötétség leple
A varázs egy köpenyt idéz a varázsló köré a természetellenes sötétségből, mely árnyakba rejti a varázshasználót. A varázslat megidézésével a rejtőzködő képesség, valamint a páncélzatosztály javul. A TrPSB fejlesztésével a varázslat hatékonysága és időtartama javul.

Armor of Bones - Csontpáncél
A Csontpáncélba zárva a varázsló védettséget élvez a fizikai, és bizonyos mágikus támadásokkal szemben. Ha a varázslót fizikai, vagy mágikus támadás éri, a páncél elnyeli a sebzés egy részét. A TrPSB fejlesztésével a varázs időtartama és hatékonysága javul.

Animal Grace - Állati kecsesség
A varázslat egy macskaügyességét adja használójának. A varázs különleges szintre emeli a varázshasználó ruganyosságát és mozgási sebességét, megnövelve fürgeségét (AG). Magasabb szinten a zárnyitás készség is javul, és a képzettség legmagasabb szintjén a varázsló a megnövelt szerencséjének is hasznát látja. A TrPSB fejlesztésével a varázs időtartama is nő.

Mana shield - Mana pajzs
A mana pajzs lehetővé teszi, hogy belső mágikus energia tartalékaidat használd fel, mint egy védelmi eszközt, hogy megőrizd teljes életerődet. Ez a pajzs megosztja a karakternek bármilyen forrásból okozott sebzést a mana pool-ja (a rendelkezésére álló mana mennyiség), valamint az életerő pontjai között. Alacsonyabb szinten több életerő pont veszik el, mint mana pont. A képzettség fejlesztésével fokozatosan növelni lehet ezt az arányt, míg minden sebzést egyenlő módon lehet megosztani az életerő, és a mana mennyisége között.

(Vissza)Fordította / írta: Kwish
2003.09.03.