Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Általános
Jellemzők
Rendszerspeci
Hivatalos FAQ
Rhomal FAQ

Világ
Lények
Helyszínek

Karakter
Jellem
Fajok
Alaposztályok
Presztízs
Skillek
Backgrounds

Játékmenet
Craftolás

3,5E D&D
Osztályok

Háttérinfók
Értékelések
Előzetesek
Interjuhék
CommUpdate
DevDiary

Galéria
Screenshots
Concepts
Modellek
Egyebek
Letöltések

Bard (Bárd)

A bárdok a lelkükből, nem pedig könyvekből hívják életre a mágiát. Csak néhány varázslat használatára képesek, viszont ezeket anélkül használhatja, hogy előre ki kellene őket válogatni, illetve előre fel kellene rá készülnie...

A bárd mágiájával inkább a bűbájokra és illúziókra helyezi a hangsúlyt, nem a varázslók és sorcererek által oly gyakran használt és sokkal drámaibb idéző spellekre. A varázslatok mellett mágiáját zenéjében és költészetében is hasznosítja. Bátoríthatja szövetségeseit, megragadhatja közönsége figyelmét, s ellensúlyozhatja azokat a mágikus hatásokat, melyek a beszédre, vagy a hangra épülnek.

A bárdok rendelkeznek néhány olyan skillel, mellyel a kalandorok is, bár nem koncentrálnak arra, hogy olyan mesterei legyenek egy-egy készségnek, mint a kalandorok. A bárd odafigyel a történetekre, s maga is történetmondó, s így természetesen hatalmas tudással rendelkezik a helyi eseményekről és a figyelemre méltó tárgyakról.

OSZTÁLY-JELLEMZŐK:
Jellem korlátozások Bármilyen nem törvényes jellem (a bárdok igazi vándorok, a szeszélyeik és az ösztöneik irányítják őket)
Életpont d6
Alap támadás bonusz
(BAB)
Közepes
Magas mentők Reflex és Akarat
Fegyver jártasság Egyszerű fegyverek, továbbá hosszúkard, vívótőr, rövid kard és rövid íj
Páncél használat Könnyű páncélzat és pajzsok (kivéve a torony-pajzsot
Skill pontok (6 + INT módosító x 4 az első szinten) 6 + INT módosító
Osztály skillek Értékbecslés (Appraise), Blöff (Bluff), Koncentráció (Concentration), Alkímia (Craft Alchemy), Páncélkészítés (Craft Armor), Csapdakészítés (Craft Trap), Fegyverkészítés (Craft Weapon), Diplomácia (Diplomacy), Discipline, Rejtőzködés (Hide), Hallgatózás (Listen), Lore, Lopakodás (Move Silently), Hárítás (Parry), Előadás (Perform), Bűvészet (Sleight of Hand), Varázsismeret (Spellcraft), Provokálás (Taunt), Elkerülés (Tumble), és Varázstárgyak használata (Use Magic Device, UMD)
Varázslatok A bárdok használhatják az arcane varázslatokat, melyeket a bárd varázslatok közül választhatnak ki. Azon varázslatok közül, melyeket ismer bármilyet használhat, anélkül, hogy előzetesen készülnie kellene rá. Egy varázslat megtanulásához, vagy használatához a bárdnak rendelkeznie kell legalább (10 + a varázslat szintje) értékű karizmával (tehát a 0 szintű varázslatok használatához 10 CHA, az első szintű varázslatok használatához 11 CHA szükséges, ésígytovább). A bárdok nem szenvednek az arcane varázslat sikertelenségétől, ha könnyű páncél van rajtuk - de a közepes és nehéz páncélzat esetében már normál eséllyel bekövetkezhet az, hogy nem sikerül a varázslat.
Bárd-ismeret (Bardic Knowledge) A bárd igen szerteágazó tudásra tesz szert, miközben vándorol és történeteket tanul más bárdoktól. Ha Lore próbát hajt végre, akkor a kapott értékhez mindig hozzáadódik a bárd karakterként elért szintje.

Ösztönzés (Inspiration)
A bárd már puszta jelenlétével is állandó ösztönzést jelent társainak. A bárd zenéjétől eltérően ez a hatás mindig aktív, s nem korlátozott a használata, bár a bárd egyszerre csak egyféle ösztönzést használhat egy megadott időn belül. Első szintű énekmondóként még csak a bátorságot ösztönözheti, de ahogy egyre tapasztaltabb lesz, úgy nyer hozzáférést azokhoz a különféle ösztönző erőkhöz, melynek igazán társai a haszonélvezői. Hét különböző inspiráció létezik.
Bátorság ösztönzése
Inspire Courage
Lvl1. Ütés és sebzés bonuszt ad, melynek kezdőértéke +1, majd fejlődése: Lvl8 / +2; Lvl14 / +3; Lvl20 / +4.
Készség ösztönzése
Inspire Competence
Lvl2. Minden szövetségesnek szakértelem, skill bonuszt ad, melynek kezdőértéke +2, majd fejlődése: Lvl11 / +4; Lvl19 / +6.
Védelem ösztönzése
Inspire Defense
Lvl5. Minden szövetségesnek páncélzatosztály bonuszt biztosít, melynek kezdőértéke +2, majd fejlődése: Lvl10 / +3; Lvl15 / +4; Lvl20 / +5.
Gyógyulás ösztönzése
Inspire Regeneration
Lvl7. Minden kör (round) során egy bizonyos értékű életpontot visszanyernek a szövetségesek. Kezdőértéke +2 HP/kör, majd fejlődése: Lvl12 / +4; Lvl17 / +6.
Szívósság ösztönzése
Inspire Toughness
Lvl8. Minden szövetséges bonuszt kap a mentődobásaira, melynek kezdőértéke +1, majd fejlődése: Lvl13 / +2; Lvl18 / +3.
Lassítás előidézése
Inspire Slowing
Lvl11. Minden olyan ellenfélnek, aki 20 lábnál jobban megközelíti a bárdot, akarat mentődobást kell végrehajtania (DC 13+ = Bárd szintje + CHA módosító). Sikertelen mentődobás esetén lelassulnak. A lassulás mértéke kezdetben 15%, majd a bárd 16. szintjétől kezdve 30%. A mozgás lassulásán kívül egyéb hátrányt nem okoz a hatás.
Zűrzavar előidézése
Inspire Jarring
Lvl14. Minden olyan ellenfél, aki 20 lábnál jobban megközelíti a bárdot –4 módosítót szenved el a Discipline és Koncentráció próbák során, valamint –2 módosítót kap az Akarat mentődobások esetén.

Bárd zene (Bardic Music)
A bárd minden szintje után naponta egyszer dalával, költészetével mágikusan hathat a környezetében levőkre (rendszerint ezek a hatások magára a bárdra is hatnak, ha ő is úgy akarja). Az Előadás (Perform; PRF) készségben elért szintje, és bizonyos esetekben a bárdként elért szintje is befolyásolja, hogy milyen bárd dalokat használhat. A bárd zene 10 körön keresztül tart (hacsak az adott dal meghatározása másképp nem szól).
Ellen-dal
Counter Song
(Köv: PRF3). Ez a dal egy védőbűbájt helyet a megcélzott szövetségesre, mely 10 körön keresztül kitart (vagy addig, amíg le nem merül). Minden olyan ellenséges varázslat esetében, ami ezt a célpontot érné, varázslat ellenállás próbát kell végrehajtani (értéke: 10 + bárd szintek). Függetlenül attól, hogy az ellenséges varázslatot blokkolta-e a dal, vagy sem, a hatása mindenképp megszűnik, a védelem lemerül.
Bűvölet
Fascinate
(Köv: PRF3). Minden, 90 láb távolságon belül tartózkodó ellenséges lénynek Akarat mentődobást kell végrehajtania (DC = 11 + bárd szintjének fele + CHA módosító). Ez egy bűbáj (egy kényszer), egy akarat-befolyásoló képesség. Ha a célpont mentője sikertelen, akkor elkábul, mindaddig, míg a dal tart, s amíg a bárd 90 láb távolságon belül tartózkodik. Ha a lényt támadják, vagy 10 láb távolságon belül tartózkodik egy olyan lényhez, akit támadnak, akkor a hatásnak vége az adott lény vonatkozásában (bár sikertelen mentő esetében legalább egy körre mindenképp elkábul az áldozat). Ezt a képességet azonnal nem lehet újra használni, csak 10 kör eltelte után (lenyugvási periódus). A bűvölet annyi lényre hathat, ahányadik szinten van az énekmondó.
Menedék-dal
Haven Song
(Köv: LVL3; PRF6). E dal hatására azok az ellenséges lények, amelyeknek sikertelen az akarat mentője (DC = 11 + bárd szintjének fele + CHA módosító) képtelen megtámadni a bárdot, hacsak a bárd nem tesz irányukba (vagy szövetségeseik irányába) valamilyen ellenséges lépést (pl. megtámadja őket, vagy valami támadó varázslatot használ ellenük). A Fascinate és a Cloud Mind dalok nem számítanak ellenséges lépésnek.
Elfelhőzött elme
Cloud Mind
(Köv: LVL6; PRF9). Ez a Fascinate egy jóval erősebb, egyetlen ellenfélre vonatkozó verziója. A mentődobás DC-je: 14 + bárd szintjének fele + CHA módosító, és a dal hatását nem szakítja meg az, ha az áldozatul esett lény közelében megtámadnak valakit. Ahhoz, hogy ezt a dalt ismét használhassa a bárd, el kell telnie 5 körnek.
Vasbőr Ének
Ironskin Chant
(Köv: LVL9; PRF12). Ez a dal 5 / - sebzés csökkentést biztosít a csapat tagjainak 4 körön keresztül.
Szabadság Dala
Song of Freedom
(Köv: LVL12; PRF15). A 12 szint elérésekor a bárd elnyeri ezt a képességet, ami lehetővé teszi számára, hogy egy bűbájtöréshez hasonló hatást érjen el (úgy, mintha a varázsló szintje megegyezne a bárd szintjével).
Hősiesség Dala
Inspite Heroics
(Köv: LVL15; PRF18). Ez a dal vagy a bárdot, vagy egy célpont szövetségesét ösztönözheti. Az inspirált lény öt körön keresztül nyer +4 kitérés bonuszt a páncélzatosztályához, és +4 morál bonuszt a mentődobásaihoz. Ráadásul a célpont lény átmenetileg szintenként nyer +4 életpontot. E képességet csak 20 kör elteltével lehet újra használni.
Légió ösztönzése
Inspite Legion
(Köv: LVL18; PRF21). Ez a dal minden szövetségest inspirál, aki 60 láb távolságon belül tartózkodik. A játék meghatározza a varázslat területén levő szövetségesek BAB közül a legnagyobbat, s az összes varázslat által érintett karakter ezt használja új alaptámadás értékként. Minden érintett karakter +4 szakértelem bonuszt kap a támadás dobásaihoz is. Ez a képesség 10 körön keresztül tart, s használatát követően csak öt kör letelte után lehet ismételten igénybe venni.


Fordította / írta: Kwish
2006.09.09.


Frissebb kapcsolódó cikkek:

2006.11.18. - Cleric (Pap)
2006.11.19. - Druid (Druida)
2006.11.21. - Fighter (Harcos)
2006.11.21. - Monk (Szerzetes)
2006.11.28. - Paladin (Lovag)

Korábbi kapcsolódó cikkek:

2006.08.30. - Barbarian (Barbár)


Az összes kapcsolódó cikk felsorolása