Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Általános
Jellemzők
Engine
FAQ
Rendszerspeci

Játékvilág
Világ
Történet
Witcher
Felszerelés
Fajok
Karakterek
Szörnyek
Pillák

Háttérinfók
Interjuhék
Előzetesek
CommunityQ&A
IGN Blog
Fejlesztői izé
DevDiary

Galéria
Screens
Concepts
Posters
Models
Üdvözlet

Fajok

Egyetlen igazi high-fantasy világ sem létezhet elfek, törpék, gnómok és egyéb, nem-emberi fajok nélkül. Ez a stílus meghatározó eleme. Bár úgy tűnik, nehéz megszabadulni a sztereotípiáktól (nemes elfek, egyszerű törpék, hétköznapi emberek), azért Sapkowskinak sikerült, mégpedig azzal, hogy napjaink problémáit kivetítette a fantasy világra... Ha már az embereknek saját fajtársaik elfogadásával kapcsolatban is problémájuk van, akkor miért lenne ez másként egy olyan világban, ahol a fajok is különböznek (nemcsak a vallás, a kultúra és egyéb tulajdonságok)?

EMBEREK
Az emberi jelenlét a kontinensen - s ennélfogva a történetük Sapkowski világában - az Első Partraszállással kezdődött, körülbelül 1500 évvel ezelőtt - ez az egyik legfontosabb esemény, ami ennek ellenére csak egy titokzatos és bizonytalan töredék az ősi könyvekben. A töredékes és hiányos információk, a régi naplók, az ősi kéziratokban szereplő homályos célzások arra utalnak, hogy a Kontinensen nem is élt ember a Partraszállás előtt, s hogy az érkezésük a Szférák Együttállásának idejére tehető (vagy nem sokkal azt követően történt meg). Az "Első Partraszállás" meghatározás leginkább azt sugallja, hogy egy teljes hajóflottával érkeztek. A legendák szerint Jan Bekker is - az első ember, aki megszelídítette a mágiát - az egyike volt ezeknek a pioníreknek. Lecsendesítette a háborgó hullámokat, elérte, hogy a víz visszahúzódjon a sziklákról, uralta az Erőt és a Természetet, s ezzel egy olyan mágikus hatalomról tett tanúbizonyságot, mely nemcsak kaotikus és pusztító erőt jelentett, de ugyanakkor az emberek megmentésének eszközéül is szolgált. Az emberek Első Partraszállását követte az elfek érkezése, akik olyan ezer évvel ezelőtt érkeztek csillogó fehér hajóikon. A büszke és fennhéjázó elfek semmit nem tettek, mikor jöttek az emberek, úgy vélték, hogy csak átmeneti betolakodók, akiket csak addig kell elviselni, amíg újra el nem tűnnek. Idővel aztán az emberek egyre nagyobb területet leptek el, s ezzel az erdők mélyére kényszerítették az elfeket, miközben saját kastélyaikat és városaikat építették fel a gyönyörű elf metropoliszok helyén.

A dominanciájuktól eltekintve, az emberek manapság nem érezhetik teljes kényelemben magukat a meghódított földeken, mivel még mindig különféle szörnyek és vadállatok lesnek áldozataikra az erdőkben, sőt, még a városokban is. Néhány száz évvel ezelőtt e veszélyre válaszul az ember mágusok létrehozták az első witchert - a mutánst, akit azzal az egyetlen céllal hívtak életre és képeztek ki, hogy lemészárolja a szörnyeket.


ELFEK
Az első pillantásra az elfek mindannak a legkívánatosabb képességeknek és tulajdonságoknak a megtestesítői, amit valaki csak kívánhat magának - karcsúak, gyönyörűek, hosszú életűek, intelligensek, tehetségesek és lelkiekben gazdagok. De a megjelenés gyakran félrevezető, és még az elfek is hasonlíthatnak az emberekhez - lehetnek kegyetlenek, aljasok, s lenézhetik és gyűlölhetik az "alsóbbrendű" fajokat.
A történelem úgy tűnik, ismétli önmagát. Ahogy valamikor az elfek meghódították a gnómokat és elűzték a törpéket, most az elfeknek kell menekülniük és a kihalás szélén állnak. Az erdei enklávékba zárt, vagy a városi gettókban nyomorgó az elfek a három kétségbeesett túlélési stratégia valamelyikével élnek - megpróbálnak együttélni, s beolvadni az emberi társadalomba, azt színlelik, hogy semmi sem történt s az ősi hagyományokat követik; vagy csatlakoznak a Scoiatael szervezethez, és gerilla háborút vívnak a hódítók ellen. Ironikus módon ezt a reménytelen helyzetet az elfek legnagyobb hőse idézte elő.
Ez az elf hős a végső pusztulásba és romlásba vezette népét, mikor felrázta tetszhalott állapotukból az elfeket, ahogy az emberek megközelítették földjeiket, városaikat, településeiket. A túlerőben lévő emberek elleni harcokban elpusztult elfek többsége fiatal és nemzőképes korban volt. Következésképp, azok az elfek, akik túlélték a háborút - eltekintve fiatal megjelenésüktől - paradox módon azok a halhatatlan öregek voltak, akik már képtelenek voltak utódokat nemzeni, s akik kénytelenek végignézni, ahogy valaha nagy nemzetük lassan elhalványodik és kihal.

Egy másik hipotézis szerint (mely az emberek és az elfek eredetéről szól) a két nép egy másik dimenzióból érkezett, s meghódította a természetes populációt. Az elmélet szerint az elfek ezt tudatosan tették, míg az emberek csak véletlenül kerültek ide, kihasználva a Szférák Együttállásának mágikus bekövetkeztét.


TÖRPÉK
A törpék az elfek tökéletes ellentétei - alacsonyak és köpcösek, valamint gondtalan, egyszerű és szörnyen egyenes személyiséggel rendelkeznek. Nagyon jó katonák - bátrak, makacsak és merevek. Nem nagy meglepetés, hogy hihetetlenül jó mesteremberek, ami természetes módon kiegészíti velük született üzleti érzéküket. Szakállasak, valamennyire faragatlanok és kellemetlenkedők, de mindig vidámak és derűsek, bármilyenek is a körülmények - ez a törpék definíciója. Az köztudomású, s mindenki tudja, hogy egy törpét csak akkor tekintenek teljesen felnőttnek, ha a szakálla már derékig ér, ami olyan 55 éves korukban következik be. Valaha a törpék uralták az egész Kontinenst, míg az elfek meg nem érkeztek és el nem űzték őket a furcsa, kietlen hegyvidéki területekre, miközben elfoglalták az igazán termékeny fennsíkokat és völgyeket.

A büszkeségüktől eltekintve a törtpéket sokkal jobban elfogadják, mint az elfeket, ami lefordítva annyit jelent, hogy jobban elviselik az emberi dominanciát. Ráadásul az ezeréves elf elnyomás, s az a tény, hogy a népük kitartóan egyre nagyobb méretűvé válik, szintén oda hatnak, hogy a törpék jobban együttműködnek az emberekkel. Sőt mi több, az sidhevel szemben, a törpék otthonosabban mozognak a városi területeken, s gyakran ők kínálják a legmagasabb szintű szolgáltatásokat, termékeket és a legjobb bankokat. A törpe zsoldosok is a legjobbak között vannak, s természetesen ők a legdrágábbak, akiket csak bérelni lehet. Mindazonáltal meg is érik a pénzüket.


1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

GNÓMOK
Nem a törpe a legidősebb nép, mely benépesíti a Kontinenst; ezek a gnómok lennének. Megjelenésükben a törpékre hasonlítanak, de alacsonyabbak és fizikailag gyengébbek. Viszont legalább annyira szívósak, s még túl is tesznek rajtuk fürgeségükkel és mozgékonyságukkal. A magasságukon kívül a két faj határozott és egyértelmű megkülönböztető jegye, a gnómok hegyes orra. A másik jellemző, mely megkülönbözteti őket a gnómok belső személyisége és jelleme - nyugodtabbak és sokkal békülékenyebbek, s nem annyira lelkesek, ha harcra kerül a sor. Persze ettől eltekintve a két nép képviselői egyforma módon érdeklődnek az arany és a gazdagság iránt.

A gnómok egyenesen páratlanok, ha a kohászat, kovácsmesterség és a mérnöki tudományok kerülnek szóba. A világ legjobb kardja - a gwyhyrs - gnóm kovácsoktól származik.


DRIÁDOK
A driádok - még a eeriewives (hátborzongató feleségek) néven is ismertek -, Sapkowski fantasy világának a legintelligensebb népe. Úgy néznek ki, mint a normális, gyönyörű humán nők, s gyakran öltöznek rejtőszínekbe és hiányos ruhákba. Különösen híresek íjász tudományukról, és arról, hogy nagyon jártasak az erdei harcban. Csak kevés ember mer belépni Brokilyon területére. S azok, akik megkísértik szerencséjüket, gyakran úgy végzik, hogy egy csendes nyílvessző járja át nyakukat - a driádok nem fáradnak a figyelmeztető lövéssel.

Zárkózott társadalmuk teljes mértékben nőkből áll fel, kik az elmúlt néhány évszázadban Brokilyon erdejében élnek. A szorosabb driád-emberi kapcsolatok ún. kisebb driádok születéséhez vezetnek, bár ezek is csakis nőneműek lehetnek. Mivel a férfiak nem részesei ennek az elvonult társadalomnak, a hadifoglyokat használják fel a fajfenntartás céljaira. A driádok csökkenő száma ugyanakkor azt eredményezi, hogy az eeriewives-ok egyre inkább hajlamosak a humán lányok elrablására, akiket aztán sajátjukként nevelnek fel. Miután az elrabolt lányok isznak a mágikus Brokilyon vízből, elfelejtik múltjukat. Az így felnevelt gyermekek természetesen nem rendelkeznek azokkal a mágikus készségekkel, melyekkel egy normális driád bír.


EGYÉB FAJOK
Sapkowski fantasy világát még több egyéb érző, vagy intelligens faj is lakja - a vörös szemű vrana hüllők, a bobolakok, a kecske lábú sylvanok, és például sárkányok. A pletykák szerint a mélyebb tavak és a tengerek a rejtélyes hal-emberek fészkeit rejtik, akikkel eddig még senki sem tudott kapcsolatba lépni. Az egyik legritkább faj képviselői - a dopplerek, vagy más néven vexlingek, másolók, kettőzők - képesek más lények alakját és formáját felvenni - már amennyiben a testsúlyuk hasonló -, célpontjuk minden ruházatával, felszerelésével, jellemzőjével és viselkedésével egyetemben. A legbabonásabb és legóvatosabb emberek már csak emiatt is szörnyeknek tartják őket, s megpróbálják felbérelni a witchereket, hogy lemészárolják ennek az érző, értelmes fajnak a képviselőit.

Szerző: CD Projekt
Forrás: IGN - The Witcher - Races


Fordította / írta: Kwish
2007.09.17.