Főoldal
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Általános
Jellemzők
Rendszerspeci
Hivatalos FAQ
Rhomal FAQ

Világ
Lények
Helyszínek

Karakter
Jellem
Fajok
Alaposztályok
Presztízs
Skillek
Backgrounds

Játékmenet
Craftolás

3,5E D&D
Osztályok

Háttérinfók
Értékelések
Előzetesek
Interjuhék
CommUpdate
DevDiary

Galéria
Screenshots
Concepts
Modellek
Egyebek
Letöltések

Jellem

Lawful Good Neutral Good Chaotic Good
Lawful Neutral True Neutral Chaotic Neutral
Lawful Evil Neutral Evil Chaotic Evil
Klikk!!! Klikk!!!
A jellem (alignment) azt tükrözi, hogy a karakter miként viszonyul a jó és gonosz, a törvényes és kaotikus elveihez. Ez befolyásolhatja, hogy bizonyos NPCk miként reagálnak a főkarakterre, és esetenként azt is meghatározhatja, hogy egy tárgy használható-e, vagy sem (néhány tárgy saját jellemmel rendelkezik, s az nem lehetséges, hogy ez összeütközésbe kerüljön a használója jellemével). A karakter alaposztálya is rendelkezhet bizonyos jellem megkötésekkel, feltételekkel. A jellem fő célja ugyanakkor, hogy a folyamatos szerepjáték során valamilyen iránymutatásként funkcionáljon, bár ez a dolog nincs kőbe vésve. A karakter jelleme megváltozhat, hogy megfeleljen annak a stílusnak, ahogy a játékos játszik (ha attól folyamatosan és komoly mértékben eltér). Az alábbi kilenc jellem közül mindegyik életképes lehetőség a kalandozók számára, bár az igaz, hogy a "gonosz"-típusú változók leggyakrabban a gazemberek és a szörnyek esetében meghatározóak.


LAWFUL GOOD / TÖRVÉNYES JÓ (Crusader / Keresztes) ^
A törvényes jó jellemű karakter elkötelezte magát s életelvévé tett azt a célt, hogy fáradhatatlanul szembeszálljon és harcoljon a gonosszal. Mindig megmondja az igazat, betartja a szavát, s szót emel az igazságtalanság ellen. A törvényes jó jellemű karakter gyűlöli azt látni, hogy valamilyen bűn megtorlás, büntetés nélkül marad. Az paladin, aki könyörület nélkül harcol a gonosz ellen, s minden tétovázás nélkül megvédi az ártatlanokat törvényes jó jellemű. Az ilyen jellemű emberek nagy hangsúlyt helyeznek a becsületességre és a könyörületességre.

NEUTRAL GOOD / SEMLEGES JÓ (Benefactor / Jótevő) ^
A semleges jó karakter megteszi, amit csak egy jó ember megtehet. Arra kötelezte el magát, hogy segítsen másokon. Királyoknak és elöljáróknak dolgozik, de nem érzi úgy, hogy hálával tartozik nekik. Az a pap, aki segít a többieknek szükségeik enyhítésében semleges jó jellem. A semleges jó azt jelenti, hogy valaki anélkül tesz jót, hogy egyértelműen a rend mellett, vagy a rend ellen cselekedne.

CHAOTIC GOOD / KAOTIKUS JÓ (Rebel / Lázadó) ^
A kaotikus karakter a lelkiismerete szavát követi, s nem igazán törődik azzal, hogy erről más mit gondol, vagy hogy más mit vár el tőle. Hisz a jóságban és az igazságban, de nem igazán él a törvények és szabályok eszközeivel. Saját erkölcsi iránytűjét követi, ami - bár jó - nem mindig egyezik meg a társadalom elvárásaival. Az a kósza, aki meglesi a gonosz báró adószedőit, hogy megvédje tőlük a parasztokat, kaotikus jó. A kaotikus jó jellemű emberek a jó szívet és a szabad szellemet egyesítik.

LAWFUL NEUTRAL / TÖRVÉNYES SEMLEGES (Judge / Bíró) ^
A törvényes semleges karakter a törvény, a hagyomány, vagy épp saját személyes kódja szerint jár el. Lehetséges, hogy a saját, személyes rendben hisz, s egy kód, vagy standard szerint él, de az is lehet, hogy egy minden felett álló rendben hisz, és az erős, szervezett kormányzatot részesít előnyben. A szerzetes, aki a saját elveit követi, s nem tántorítják el sem a segélykérések, sem a gonosz csábítása, törvényes semleges jellemű. A törvényes semleges viselkedés azt jelenti, hogy megbízható és tisztességes vagy, anélkül, hogy vakbuzgó lennél.

TRUE NEUTRAL / IGAZÁN SEMLEGES (Undecided / Bizonytalan) ^
Az igazán semleges karakter nem vonzódik igazán sem a jóhoz, vagy a gonoszhoz, sem pedig a törvényeshez, vagy a kaotikushoz. Úgy gondolja, hogy végső soron a jó jobb, mint a gonosz - gyakrabban van jó szomszédja és jó uralkodója - de személy szerint nincs elkötelezve az iránt, hogy jót tegyen bármilyen elvont, vagy általános módon. Az a varázsló, aki művészetének kötelezi el magát, s untatják a moralizáló viták, nos, ő az igazán semleges jellem. Néhány ilyen jellemű karakter filozófiailag is a semlegességhez kötelezi el magát. A jóra, gonoszra, törvényesre és kaotikusra veszélyes szélsőségként tekintenek. Azért támogatják a semlegességet, mert hosszú távon ezt tartják az egyetlen kiegyensúlyozott útnak. A semlegesség azt jelenti, hogy természetesen viselkedsz, mindenféle előítélet is kényszer nélkül.

CHAOTIC NEUTRAL / KAOTIKUS SEMLEGES (Free Spirit / Szabad szellem) ^
A kaotikus semleges jellemű karakter igazi individualista, rossz néven veszi a korlátozásokat és ellenszegül a hagyományoknak. Nem támogatja szándékosan az anarchiát, mivel ehhez az kellene, hogy vagy a jó motiválja (és a vágy hogy felszabadítson másokat), vagy a gonosz motiválja (és a vágy, hogy másokat szenvedni lásson). Az a bárd, aki a vidéket járja és máról-holnapra él, kaotikus semleges jellem. A kaotikus semleges karakter egyszerre mutat függetlenséget a társadalmi elvárásoktól és a jó-akaratúak buzgalmától, bár a tettei nem teljesen követhetetlenek és véletlenszerűek. Sokkal valószínűbb, hogy átkel a hídon, mintsem hogy leugrik róla.

LAWFUL EVIL / TÖRVÉNYES GONOSZ (Dominator / Elnyomó) ^
A törvényes gonosz jellemű gazfickó módszeresen megszerez mindent amit csak akar, a saját kis viselkedés kódexének betartása mellett. Törődik a hagyományokkal, a lojalitással, a renddel, viszont nem érdekli a szabadság, a tisztelet és az élet. Gyűlöli megszegni a törvényeket és ígéreteket, mivel úgy véli, részben neki is szükséges van a rendre ahhoz, hogy megvédje magát. Néhány törvényes gonosz jellemű csirkefogót különleges tabuk jellemeznek, pl. hogy nem gyilkolnak hidegvérrel, s mindenki elképzelheti, hogy az ilyesféle gondolatok az elvtelen útonállók fölé helyezik őket. A cselszövő nagyúr, aki kihasználja, kizsákmányolja embereit törvényes gonosz jellem. A törvényes gonosz a módszeres, szándékolt gonoszt jelenti.

NEUTRAL EVIL / SEMLEGES GONOSZ (Malefactor / Gonosztevő) ^
A semleges gonosz gazfickó minden olyan dolgot megtesz, amit csak megúszhat, s egy csepp könnyet sem ejt azok után, akiknek fájdalmat okozott. Nincs oda a törvényekért, s nem dédelget magában olyan illúziókat, hogy esetleg követnie kellene a törvényt, a hagyományokat, vagy valami olyan kódexet, amitől egy kicsit is nemesebbnek érezhetné magát. Ugyanakkor nem olyan nyugtalan jellem, s nem imádja úgy a konfliktusokat, mint a kaotikus gonosz. Az a bűnöző, aki fosztogat és gyilkol, hogy megszerezze amit akar, semleges gonosz. A semleges gonosz a mindenféle becsület és ingadozás nélküli gonoszt jelenti.

CHAOTIC EVIL / KAOTIKUS GONOSZ (Destroyer / Pusztító) ^
A kaotikus gonosz jellemű gazfickó azt teszi, amire mohósága, gyűlölete és pusztítás utáni vágya csak vezeti. Forró vérmérsékletű, erkölcstelen, és kiszámíthatatlan. Szerencsére a terveik esetlegesek, és bármelyik csapat, melyhez csatlakozik meglehetősen gyengén szervezett. Tipikus módon, a kaotikus gonosz emberek csak a kényszerítő erő hatására hajlandóak együtt dolgozni, s vezetőjük csak addig maradhat a pozíciójában, amíg képes elkerülni hogy letaszítsák helyéről, vagy hogy meggyilkolják. A tébolyult sorcerer, aki a pusztítás és a bosszú őrült terveit követi kaotikus gonosz karakter. A kaotikus gonosz karakterek nemcsak a szépség és az élet pusztítói, hanem annak a rendnek is ellenségei, melytől a szépség és az élet függ.


Fordította / írta: Kwish
2006.09.26.