Főmenü
Frissítések
Hírek
Cikkek
Társoldal hírek
Végigjátszások

Aloldalak
Bard's tale
Dragon Age
Gothic 3
KotOR
KotOR 2
Kult
Lionheart
NWN 2
The Fall
The Roots
The Witcher
Titan Quest
ToEE
Társoldalak
WoW Hungary
Morrowind HQ
SW: Galaxies
Baldur.hu
Fallout HU
Dungeon Siege 2
Oblivion HQ

Egyebek
Linkek
Impresszum

2007.09.04. - Kwish

The Broken Hourglass - Politika, politika, politika...


A The Broken Hourglass hivatalos oldala ismét egy kis háttéranyaggal bővült. Ezúttal a politikai erőviszonyok tényezőit ismerhetjük meg... Lássuk.


A Szenátus és a Császár

Tolmirát a Szenátus néven ismert törvény-, és döntéshozó testület irányítja, mely a Birodalom legnagyobb hatalommal rendelkező és legbefolyásosabb személyeinek 200-fős gyűlése. A Szenátust a birodalmi fővárosba, Azmadishaba hívják össze, s gyökerei visszakövethetőek a városállam legkorábbi irányító testületeihez. A hivatalos történetírás szerint a Szenátus uralma 600 éven át folyamatos és töretlen volt, mikoris a 148-as évben Urgardt Primacrhátus felszabadította az északi barbárok uralma alól Azmadishat, akik csaknem egy évvel korábban foglalták el a várost. Abban az időben Azmadisha Azmadir jóval kisebb királyságának fővárosa volt. A királyság csak a városállam tengerszorosából, valamint a valamikor még független Narimir és Aemir nemzetek elfoglalt területeiből állt.

A megüresedett helyek betöltéséről maga a Szenátus szavaz. A szenátusi pozíció látszólag egész életre szól, de a leköszönésre és az erőszakkal kikényszerített távozásra elég gyakran sor kerül a többi szenátor többségének (vagy különösen erős kisebbségének) nyomására. Ennek köszönhetően csak a szenátorok kis része tölti ki ténylegesen ezt az életre szóló megbízást.

A konvenciók, szokások szerint a távozó (vagy elhunyt) tag helyére a társ-szenátorok jogosultak kiválasztani az új jelöltet, aki aztán általában (de nem mindig) a családtagok közül kerül ki. Egy népszerűtlen tag helye teljes mértékben szabad préda, és a társadalmi törtetők arról ismertek, hogy képesek bármit megtenni, hogy megvásárolhassák helyüket a Szenátusba - felhasználják befolyásukat, kényszerítő erejüket, de megpróbálkoznak azzal is, hogy megvesztegessék a szenátorokat. Nincsenek szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy Tolmira különböző provinciáit miként is kell képviselni a Szenátusban, de praktikus okokból előfordul, hogy egy népszerű helyi szereplő, vagy háborús hős éppen bekövetkező szenátusi jelölése lecsillapítja az elégedetlenséget Azmadisha és a Birodalom néhány távolabbi, szerteágazó területe között.

A Szenátus tagjai meglehetősen kötetlen módon négy frakcióba tömörülnek. Az első a katonai érdekeket képviseli, s rendszerint tábornokokból, admirálisokból és esetenként a ragadozó-jellegű, harácsoló vidéki földbirtokosokból áll. Céljuk, hogy Tolmira számottevő haderejét, harci potenciálját szenátusi, s különösen saját irányításuk alatt tartsák. Többen közülük visszasírják azt az évszázados múltat, mikor Tolmira hadvezérei saját joguknál fogva akár királyok is lehettek - mikoris idegen földeket hódítottak meg Tolmira dicsőségére, s a meghódított területek gazdagságát saját kincstáraikba halmozták fel. Mivel a Birodalom határai oly stabilak, most már valahol máshol kell megtalálniuk a boldogulásukat.

A második csoport a Birodalom földbirtokosainak, válogatott dúsgazdag kereskedőinek, ültetvényeseinek, bánya tulajdonosainak és egyéb vagyonos (távoli területek) provinciális nagyurainak érdekeit képviseli. Ennek a kereskedelmi frakciónak a hatalma a 486-503 terjedő időszakban Inmazran Primarchátus megosztó és agresszív uralkodásának ideje alatt csúcsosodott ki. A földbirtokosok képesek voltak hasznot húzni a katonaság kielégíthetetlen nyersanyagigényéből és a bürokraták mohóságából, s végül a korrupciós piramis legtetejére küszködték fel magukat, ami hihetetlen mértékű hatalomhoz juttatta őket. A populista Atrus VI császár 515-537 tartó uralkodás alatt azonban jelentősen megfékezte hatalmukat egy olyan reformsorozattal, ami a birodalmi kormányzatba kényszerítette a korrupt vagyonosokat. Az Atrust követő időszakban aztán az adók, a sarcok és az elszámolás sokkal szigorúbbá vált.

A földbirtokos frakció függetlennek és elszigeteltnek tartja magát a Birodalom bürokratikus ágától. Ez utóbbi csoportot a földbirtokosok rosszindulatú, zárkózott csoportnak tartják, mely nem képes elvégezni a feladatait. Gyakorlatilag az ebbe a frakcióba sorolható szenátorok hajlamosak szövetséget kötni a militarista csoport tagjaival, mivel a Birodalom biztonságára közös célként tekintenek. A dolgokat tovább bonyolítja az a tény, hogy a két földbirtokos frakció legprominensebb és leghatalmasabb tagjai ki nem állhatják és semmibe sem veszik egymást, ami miatt aztán ez a közös csoport irányíthatatlan és szervezetlen maradt.

Tolmira bürokratái alkotják a harmadik szenátusi frakciót. Kiterjedt és látszólag megingathatatlan ellenőrzésük a Birodalom minisztériumainak és egyéb részlegeinek labirintus-szerű rendszere felett számos hivatalnoknak megadta azt a lehetőséget, hogy bekerüljenek a Szenátusba. Általában véve elsődleges céljuk a birodalmi kormány hatalmának és irányításának megerősítése, s alapvetően úgy tekintenek az ennek működésében végrehajtott közreműködésükre, mint Tolmira általános prosperálásának és stabilitásának legfőbb mozgatórugójára. Elvárják a köszönetet Atrus VI reformjainak a véghezviteléért és működtetéséért, valamint azért, hogy Tolmirát egy katonai államból egy kereskedő nemzetté alakították át - bár azért ez az igazság komoly leegyszerűsítése. Zaliia Arrius Tenemad, a Feljegyzések Minisztériumának jelenlegi felügyelője, egy őslakos azmadishan játssza a hivatalnoki réteg nem-hivatalos szószólójának szerepét.

A nemzet templomai adják az utolsó frakció szenátorait, s gyakran találják magukat olyan helyzetben, hogy ők járják ki a békét a többi frakció között - persze nem kevésbé érdekeltek abban, hogy gondoskodjanak saját prioritásaiknak a kielégítéséről is. A tolmiraiak vagyon és hatalom megszerzésére vonatkozó törekvése miatt a Templomok nem teszik félre azt a céljukat, hogy biztosítsák a vallás hatalmát.


A Császár: Oluria Primarchátus (745-?)
Tolmira Primarchátusa, akit informálisan és a hagyományok szerint is császárként tisztelnek, abszolút hatalommal rendelkezik... elméletileg. Miután a Szenátus megválasztotta, Tolmira törvényei végső jogot adnak a Primarchátus kezébe minden birodalmi ügy, üzlet vonatkozásában ideértve azt is, hogy igen komoly mértékű ellenőrzést nyer provinciális és helyi viszonylatban egyaránt. A gyakorlatban azonban a Primarchátusnak egy keskeny kötélen kell egyensúlyoznia a szenátus négy frakciója között - a kedvükben kell járni, hogy ne legyen okuk a leváltása mellett kardoskodni, miközben fenn kell tartani a pártatlanság látszatát is.

A jelenlegi császár egy Oluria Darusin Zaluris névre hallgató, viszonylag fiatal nő, aki nem kötődik nyilvánvaló módon egyetlen csoporthoz sem. Toluz sziget-provincia kereskedő hercegeinek igen régóta fennálló vérvonalából származik, s sok időt töltött a Birodalmi Tengerészetben azzal, hogy érvényt szerezzen a kereskedelmi utakra vonatkozó törvényeknek, valamint tagja volt a Toluzi Legátus adminisztrációjának is. Ezeknek a tapasztalatoknak a kombinációja megadta neki azt a nézőpontot, amire az egymással ütköző igények kiegyensúlyozása érdekében van szüksége, s viszonylagos ismeretlensége visszatartotta az erőcsoportokat attól, hogy szenátusi támogatói lábára lépjenek. Mindezidáig...

Forrás: The Senate and the Emperor
Frissebb kapcsolódó cikkek:

2007.10.13. - The Broken Hourglass - Mashiz, Narimir problémás szomszédja

Korábbi kapcsolódó cikkek:

2007.08.25. - The Broken Hourglass - Pont-vásárlásos stratégiák
2007.08.07. - The Broken Hourglass - Kis vallástörténet II.
2007.07.19. - The Broken Hourglass - Fajok
2007.07.14. - The Broken Hourglass - Galen, a kavarógép
2007.06.19. - The Broken Hourglass - Varázslat-kotyvasztás


Az összes kapcsolódó cikk felsorolása